Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lình Huỳnh
Quận/huyện Huyện Hòn Đất
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 643 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47788 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này